Center for Medieval and Renaissance Studies Amsterdam

Photographer: Eduard Lampe

prof. dr. C.A. (Claudia) Chavannes- Mazel

Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen
 • Faculty of Humanities
 • Visiting address
  P.C. Hoofthuis
  Spuistraat 134  
 • Postal address:
  Postbus  15540
  1001 NA  Amsterdam
 • C.A.Chavannes-Mazel@uva.nl

 

April 2017: This site is out of date and I am sorry I cannot change it. Please go to www.Academia.edu for an up-to-date CV and new publications. Please go to www.abcstichting.nl for a recent overview of the activities of the ABC Foundation.

 

Concerning the Fishing Party: the article has been published by Peeters, Leuven: Van Eyck Studies, 2017

 

Stichting Art Books and Collections

 

Op 26 april 2006 is de  Stichting Art Books and Collections opgericht. De stichting (ingeschreven KvK 27287837) heeft als doel (art. 3.1): 'het bevorderen van de studie in de kunst van de Middeleeuwse en Vroegmoderne tijd, in het bijzonder studies van zowel het handgeschreven als het vroeggedrukte boek in zijn breedste context op academisch niveau. De nadruk dient te liggen op de Klassieke, Middeleeuwse en vroegmoderne periode (id est ca. 200-1550, id est de Europese cultuurkring)'.

Nadere informatie bij c.a.chavannes-mazel@uva.nl. De gegevens over 2012-2013 en 2014 van deze ANBI stichting vindt u onder Downloads.

Since 2014, the ABC Foundation is supported by a Circle of American Friends

 

 

 

 

Jan van Eyck terug in Den Haag?

Hieronder de aankondiging van het Symposium van 9 maart 2012.

Technisch onderzoek middeleeuwse handschriften

Van 3-6 januari 2010 vond aan het einde van de tentoonstelling "Katherina van Kleef' in Nijmegeneen bijzondere bijeenkomst plaats. Een aantal handschriften uit de omgeving van de Meester van Katherina van Kleef' is met verschillende meetapparatuur - Raman spectroscopie, Infrarood Reflectografie, UV licht, - gemeten. De hoop is dat met technisch onderzoek er klaarheid gebracht wordt in de werk- en schilderwijze van de groep anonieme miniaturisten rond deze briljante meester, ook de 'Rembrandt van de 15se eeuw' genoemd. Er is een samenwerkingsverband gevormd tussen de Universiteit van Amsterdam (Kunstgeschiedenis van de middeleeuwen, Chavannes), de Universiteit Gent (Archeometrie, Peter Vandenabeele), en Museum Het Catharijneconvent (Micha leeflang). De bruikleengevers die toestemming gaven zijn Het Fitzwilliam Museum Cambridge, de British Library, de Koninklijke Bibliotheek Brussel,de Bayersiche Staatsbibliothek München, en eenaantal Nederlandse bibliotheken (Koninklijke Bibliotheek, Catharijneconvent, Universiteitsbibliotheek Utrecht) Er is nog nooit technisch onderzoek verricht naar Noord-Nederlandse miniaturen - op de gebroeders Limbrug en Jan van Eyck na.

Activiteiten 2011-2012

Na het boek over Maerlants Rijmbijbel (zie volgende tab), staat een congres over de Noordnederlandse beeldende kunst van de 13de en 14de eeuw op het programma, met de titel ' 75 jaar na Hoogewerff: een inventarisatie van onderzoek naar Noord-Nederlandse kunst'.
Dit vond plaats in Amsterdam op 22-23 mei 2012. De Proceedings worden 2014 ion het Engels uitgegeven. Informatie en contact: Anne van Egmond, email A.M.J.Egmond@uva.nl

Catalogus tentoonstelling Maerlant

Tegelijk met de tentoonstelling over Maerlants Rijmbijbel is het boek Maerlants Rijmbijbel. De kracht van woorden, de pracht van beelden verschenen, uitgegeven door Museum Meermanno en De Buitenkant. Chavannes-Mazel beschrijft er alle 64 miniaturen aan de hand van Maerlants tekst, de Latijns grondteksten van Petrus Comestor ( Historia Scholastica )en Flavius Josephus ( De bello judaico ). Michiel van der Borch is de eerste Nederlandse kunstenaar die we van naam kennen: hij signeerde en dateerde (1332) de volbladminiatuur aan het begin van Die Wrake van Jherusalem . De Volkskrant zag reden het boek met 5 sterren te honoreren.

2013

 • Chavannes-Mazel, C. A. (2013). Dove. VI: Visual arts. In H-J. Klauck, V. Leppin, B. McGinn, C-L. Seow, H. Spieckermann, B. D. Walfish, & E. J. Ziolkowski (Eds.), Encyclopedia of the Bible and its reception. - 6: Dabbesheth-Dreams and dream interpretation (pp. 1127-1129, pl. 16b, fig. 21). Berlin: De Gruyter. DOI: 10.1515/ebr.dove  [details] 

2012

 • Chavannes-Mazel, C. A. (2012). Burial. VIII: Visual arts. In H-J. Klauck, V. Leppin, B. McGinn, C-L. Seow, H. Spieckermann, B. D. Walfish, & E. Ziolkowski (Eds.), Encyclopedia of the Bible and its reception. - 4: Birsha-Chariot of fire (pp. 637-639, pl. 7a). Berlin: De Gruyter. DOI: 10.1515/EBR.burial  [details] 
 • Chavannes-Mazel, C. A. (2012). Call stories. V: Visual arts. In H-J. Klauck, V. Leppin, B. McGinn, C-L. Seow, H. Spieckermann, B. D. Walfish, & E. Ziolkowski (Eds.), Encyclopedia of the Bible and its reception. - 4: Birsha-Chariot of fire (pp. 826-828, pl. 12). Berlin: De Gruyter. DOI: 10.1515/EBR.callstories  [details] 
 • Chavannes-Mazel, C. A. (2012). Canon tables. In H-J. Klauck, V. Leppin, B. McGinn, C-L. Seow, H. Spieckermann, B. D. Walfish, & E. J. Ziolkowski (Eds.), Encyclopedia of the Bible and its reception. - 4: Birsha-Chariot of fire (pp. 922-924, pl. 13a). Berlin: De Gruyter. DOI: 10.1515/EBR.canontables  [details] 
 • Chavannes-Mazel, C. A. (2012). Canopy. III: Visual arts. In H-J. Klauck, V. Leppin, B. McGinn, C. L. Seow, H. Spieckermann, B. D. Walfish, & E. Ziolkowski (Eds.), Encyclopedia of the Bible and its reception. - 4: Birsha-Chariot of fire (pp. 931-932, pl. 13b). Berlin: De Gruyter. DOI: 10.1515/EBR.canopy  [details] 
 • Chavannes-Mazel, C. A. (2012). Church. II: Archeology and architecture. B: In the West. In D. C. Allison, H-J. Klauck, V. Leppin, B. McGinn, C-L. Seow, H. Spieckermann, B. D. Walfish, ... E. J. Ziolkowski (Eds.), Encyclopedia of the Bible and its reception. - 5: Charisma-Czaczkes (pp. 278-282, pl. 4). Berlin: De Gruyter. DOI: 10.1515/ebr.church  [details] 
 • Chavannes-Mazel, C. A. (2012). Church. V: Visual arts. In D. C. Allison, H-J. Klauck, V. Leppin, B. McGinn, C-L. Seow, H. Spieckermann, B. D. Walfish, ... E. J. Ziolkowski (Eds.), Encyclopedia of the Bible and its reception. - 5: Charisma-Czaczkes (pp. 303-308, pl. 5). Berlin: De Gruyter. DOI: 10.1515/ebr.church  [details] 
 • Chavannes-Mazel, C. A. (2012). Cleansing of the Temple. V: Visual arts. In D. C. Allison, H-J. Klauck, V. Leppin, B. McGinn, C-L. Seow, H. Spieckermann, B. D. Walfish, ... E. J. Ziolkowski (Eds.), Encyclopedia of the Bible and its reception. - 5: Charisma-Czaczkes (pp. 409-411, pl. 8). Berlin: De Gruyter. DOI: 10.1515/ebr.cleansingofthetemple  [details] 
 • Chavannes-Mazel, C. A. (2012). Corpus Christi. III: Visual arts. In D. C. Allison, H-J. Klauck, V. Leppin, B. McGinn, C-L. Seow, H. Spieckermann, B. D. Walfish, ... E. J. Ziolkowski (Eds.), Encyclopedia of the Bible and its reception. - 5: Charisma-Czaczkes (pp. 810-812, pl. 5, 9). Berlin: De Gruyter. DOI: 10.1515/ebr.corpuschristi  [details] 
 • Chavannes-Mazel, C. A. (2012). Coveting, desiring. VII: Visual arts. In D. C. Allison, H-J. Klauck, V. Leppin, B. McGinn, C-L. Seow, H. Spieckermann, B. D. Walfish, ... E. J. Ziolkowski (Eds.), Encyclopedia of the Bible and its reception. - 5: Charisma-Czaczkes (pp. 947-948, pl. 13). Berlin: De Gruyter. DOI: 10.1515/ebr.covetingdesiring  [details] 

2011

 • Chavannes-Mazel, C. A. (2011). Beast. VII: Visual arts. In H-J. Klauck, V. Leppin, B. McGinn, C-L. Seow, H. Spieckermann, B. D. Walfish, & E. Ziolkowski (Eds.), Encyclopedia of the Bible and its reception. - 3: Athena - Birkat ha-Minim (pp. 670-672). Berlin: De Gruyter. DOI: 10.1515/EBR.beast  [details] 
 • Chavannes-Mazel, C. A. (2011). The Jerusalem miniatures in Maerlant's Rijmbijbel 10 B 21 and the Hornby Book of Hours: questions of context and meaning. Quaerendo, 41(1-2), 139-154. DOI: 10.1163/001495211X572102  [details] 
 • Deneckere, A., Leeflang, M., Bloem, M., Chavannes-Mazel, C. A., Vekemans, B., Vincze, L., ... Moens, L. (2011). The use of mobile Raman spectroscopy to compare three full-page miniatures from the breviary of Arnold of Egmond. Spectrochimica acta. Part A: Molecular and biomolecular spectroscopy, 83(1), 194-199. DOI: 10.1016/j.saa.2011.08.016  [details] 

2007

 • Chavannes-Mazel, C. A. (2007). Jozef en de geschenken van de drie koningen. In J. Biemans, K. van der Hoek, K. M. Rudy, & E. van der Vlist (Eds.), Manuscripten en miniaturen: studies aangeboden aan Anne S. Korteweg bij haar afscheid van de Koninklijke Bibliotheek (pp. 77-90, 140). (Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel; No. N.R., dl. 8). Zutphen: Walpurg Pers. [details] 
 • Chavannes-Mazel, C. A. (2007). Middeleeuwse miniaturen. Een onvoltooid handschrift nader bekeken. KM : vakinformatie voor beeldende kunstenaars en restauratoren, 60, 16-18. [details] 

2006

 • Chavannes - Mazel, C. A. (2006). 'Binnen en buiten het klooster'. In M. Havemann (Ed.), Ateliergeheimen. Over de werkplaats van de Nederlandse kunstenaar vanaf 1200 tot heden (pp. 90-103). Lochem/Amsterdam. [details] 
 • Chavannes - Mazel, C. A. (2006). 'Pilatus verbeeld'. Interpretatie : Tijdschrift voor Bijbelse Theologie, 14(2), 15-19. [details] 

2009

 • Chavannes-Mazel, C. A. (2009). The artistic world of the Master of Catherine of Cleves. In A. M. W. As-Vijvers (Ed.), From the hand of the master: the Hours of Catherine of Cleves (pp. 26-43, 156-157). [Antwerpen]: Ludion. [details] 

2008

 • Chavannes-Mazel, C. A. (2008). Maerlants Rijmbijbel in Museum Meermanno: de kracht van woorden, de pracht van beelden. Den Haag: Museum Meermanno-Westreenianum. [details] 

2007

 • Chavannes - Mazel, C. A. (2007). 'Jatwerk: van stelen naar lenen. Een blik heen en terug door de kunstgeschiedenis'. Kunstlicht, 238(1), 6-11. [details] 

2013

 • Chavannes-Mazel, C. A. (2013). Sibillen: voorspelsters van vroeger tijden [Bespreking van: H. de Greeve (2011) In de schaduw van profeten: iconografie van de Sibille]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 126(1), 116-117. [details] 

2008

 • Chavannes-Mazel, C. A. (2008). De strijdvaardige aartsengel Michaël [Bespreking van: A. Schaller (2006) Der Erzengel Michael im frühen Mittelalter: Ikonographie und Verehrung eines Heiligen ohne Vita]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 121(1), 104-105. [details] 
 • Chavannes-Mazel, C. A. (2008). Nederlands onderzoek naar middeleeuwse kunst en kunstnijverheid 2003-2007: [inleiding]. In H. Engelsma (Ed.), Bibliografie 2008: Middeleeuwse kunst en kunstnijverheid. - 2003-2007 Den Haag: Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici. [details] 
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.

No known ancillary activities

edit contact information edit tabs